Rozhovor s Jiřím Ledvinkou v časopise Sféra září – říjen 2019