Informace a GDPR

 

Upozornění

Při své práci řeším lidské osudy, životní situace a pracuji s energiemi v těle, ale tyto techniky nenahrazují odbornou lékařskou nebo komplexní klinickou psychologickou, psychoterapeutickou a psychiatrickou péči!
Dávám doporučení, vysvětlení a harmonizuji energie, ale jak klient s radami a svým dalším životem a zdravím naloží, je jen a pouze na jeho vlastní odpovědnost.

 

Mlčenlivost

Samozřejmým prvkem při mém jednání s klienty a zpracování jejich údajů je naprostá mlčenlivost o všem, co v rámci konzultace či poradenství zazní nebo vyjde najevo, podobně, jako je lékař nebo terapeut vázán lékařským tajemstvím.

 

GDPR

Děkuji Vám za zájem o mé služby a návštěvu mých webových stránek. Vážím si vaší důvěry a proto je zde v souladu s férovým jednáním i Nařízením EU o ochraně osobním údajů připraven následující text.
Jeho účelem je informovat vás o způsobu ukládání vašich osobních údajů, vašich právech a o tom, jak můžete svá práva uplatňovat, a to v souladu s evropským Obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation), které nahradilo předchozí pravidla ochrany osobních údajů dané Zákonem č. 101/2000 Sb.

Kdo je správce

Správcem je Naděje člověka, zastoupená mnou, Jiřím Ledvinkou, IČO: 07027753, sídlem Žernovník 18, 679 21.

Prohlášení správce

Prohlašuji, že vaše osobní údaje jsou uchovávány a je s nimi zacházeno v souladu s nejnovějšími požadavky jednak morálními, jednak etickými a také technickými. Splňuji všechny zákonné povinnosti, vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah a zpracování osobních údajů

Z vašich osobních údajů využívám a uchovávám pro potřeby plnění zakázek:
Jméno a příjmení, telefon, e-mail, případně adresa (vždy pro identifikaci a komunikaci), pohlaví (pro potřeby oslovení).

Kontaktní údaje jsou využívány pouze pro potřeby kontaktu a identifikace klienta, případně pro zaslání pozvánky nebo upozornění na nový článek, novinku na blogu, pozvánku na akci, pořádanou Nadějí člověka nebo ve spolupráci s ní. Kontakty také mohou být využívány v případě nečekané změny termínu ze strany poskytovatele.

Osobní data určená pro kontakt a plánování termínů a setkání jsou spravována a uchovávána mnou, Jiřím Ledvinkou.

Údaje potřebné pro fakturaci (jméno, adresa, obecný obsah zakázky, výše platby, případně IČO) jsou vyžadovány zákony o účetní a daňové evidenci a používám je pro účely vedení účetnictví.

Při procházení mých webových stránek používá můj poskytovatel webových služeb Active24 tzv. cookies a základní statistiku návštěvnosti. Používám také základní analýzu stránek od Google Analytics. V rámci tohoto jsou anonymně analyzovány údaje, jako je vaše IP adresa, které podstránky navštívíte a jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Cookies nezpracovávám pro lepší cílení reklamy, ale pouze pro ověření čtivosti článků a atraktivnosti jednotlivých stránek, abych mohl zlepšovat kvalitu poskytovaných informací a jejich formu.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Všechny vaše osobní údaje získávám od vás s vaším vědomím a poskytujete je pro potřeby zpracování zakázky zcela dobrovolně nebo je jejich potřeba dána zákonem (v případě účetnictví).

Žádné vaše osobní údaje nejsou nikde sdíleny, a to ani v anonymizované podobě.

Moje technika je zabezpečena v souladu s nejnovějšími běžně dostupnými prostředky kvalitní ochrany elektronických dat. Elektronické zadání zakázek e-mailovou nebo sms formou je bezpečně uloženo u poskytovatele e-mailových a telefonických služeb, jejichž databáze jsou zabezpečeny v souladu s ochranou osobních údajů a aktuálními požadavky na bezpečnost profesionálních či firemních e-mailových a telefonických providerů.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Máte právo na informace, jak je s vašimi daty nakládáno, což plním touto stránkou / formulářem.

Máte právo na nahlédnutí na vaše osobní údaje. Můžete mě kdykoliv kontaktovat a já vám doložím, jak vaše osobní údaje uchovávám a můžete si je také kdykoliv zkontrolovat.

Máte právo na výmaz vašich údajů z mé databáze. Můžete kdykoliv požádat ať už telefonicky nebo e-mailem a já vaše údaje bez odkladu a definitivně vymažu.
V některých případech existuje zákonná povinnosti evidovat některé údaje i po výmazu všech ostatních po určitou dobu (např. evidence vystavených daňových dokladů po dobu stanovenou zákonem). V tomto případě tedy smažu všechny osobní údaje kromě těch, které jsou vázány jiným zákonem.

Máte právo na přenositelnost vašich údajů. Pokud byste chtěli své osobní údaje přenést k někomu jinému, opět mne kontaktujte a já vám pošlu vaše údaje ve strojově čitelné formě a vymažu je z mé databáze.

Máte právo na stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů. Pokud máte pocit, že s vašimi údaji není nakládáno v souladu s platnými předpisy, máte právo na podání stížnosti u UOOO, ale budu rád, pokud v případě takového podezření kontaktujete nejprve mě, abych měl možnost případné nesrovnalosti okamžitě napravit.

Máte právo na omezení zpracování a vymezení účelu zpracování vašich dat. Můžete mě informovat, že chcete zanechat v databázi nebo mých záznamech např. jen údaje pro potřeby budoucích konzultací, ale nepřejete si nadále zachovávat údaje z našich konzultačních sezení, či e-mailovou komunikaci. Nebo když máte podezření, že zpracovávám vaše údaje nepřesné údaje nebo je zpracovávám jinak, než si přejete, můžete požádat o vymazání nebo omezení (zastavení) zpracování té které části osobních údajů, která může být takto dotčena.

Máte právo na změnu a doplnění vašich údajů. Pokud budete mít nové kontaktní údaje nebo zjistíte, že používám vaše zastaralé a neplatné údaje, můžete své údaje aktualizovat.

Třetí osoby a strany

Vaše osobní údaje nejsou poskytovány žádné třetí straně, s výjimkou poskytovatelů webových, e-mailových a on-line platebních služeb: společnosti Active 24, Centrum.cz, Clipsan a Google Analytics (např. v rámci uložené zabezpečené a šifrované e-mailové komunikace nebo při zpracování online objednávky a platby). Administrativní správu a komunikaci v rámci technické podpory objednávek zajišťuje Tomáš Ondrák. Chráněné databáze mých spolupracovníků a obchodních partnerů rovněž podléhají nařízení GDPR a i oni jsou vázáni mlčenlivostí a pravidly GDPR, vůči svým klientům. Kopie vydaných faktur a daňových dokladů zpracovává externím účetní, také vázaný mlčenlivostí a pravidly GDPR, vůči svým klientům.

Vaše údaje jsou zpracovány pouze na území Evropské unie.

 

VOP

Zde dále také naleznete Všeobecné obchodní, dodací, platební a reklamační podmínky.

Nadcházející akce:

Živé setkání s Jiřím Ledvinkou
Trnava 8.10.2023 od 15:00

Popis: Seminář bez programu s Jiřím Ledvinkou, kde bude prostor na sdílení, otázky, odpovědi a hlavně nenucené harmonizující prostředí.

Kdy: V neděli 8.10.2023 od 15:00 do 18:00
Kde: Trnava – naživo

Přihlašování:
Otevřeno
Cena: 2900 Kč (121 €) / osobu

Rozhovory a články: