Služby

Pořádám přednášky a besedy v České a Slovenské republice, v Německu a Švýcarsku a také online, vystupuji v různých médiích a přispívám do časopisů. Více o plánovaných nebo proběhlých akcích najdete nahoře na stránce v menu pod odkazem „Akce“ nebo „Rozhovory a články.

Individuální konzultace a harmonizace (ani po telefonu) NEPOSKYTUJI.

Besedy a setkání jsou přístupné od 10 let věku.

Ceny jsou včetně DPH.

Od ledna 2023 budou jednotné ceny za besedy (online i živé):

Beseda:                 1500 Kč / 62 €

Setkání v Tichu:    500 Kč / 20 €

Živé besedy

<b>Živá Beseda s Jiřím Ledvinkou</b> <small><br /> <b>Doba trvání:</b> 1,5 hodiny <br /><b>Cena:</b> 1500 Kč/osobu (62 €)

Setkání probíhá formou otázek a odpovědí, ale může mít také formu debaty a sdílení nebo chvil v tichu a prostém bytí. Celé setkání je podpořeno intenzivním harmonizačním procesem, který bude probíhat naplno po celou dobu besedy.

Během besedy se můžeme dotknout různých životních témat, konkrétních situací i principiálních otázek o našem světě, společnosti, vztazích, vnímání a rozhodování.

Jiřího reakce a odpovědi jsou vždy individuální, přesně na míru danému člověku a aktuální situaci. Cílem je upevnění toho dobrého a vědomého v lidské bytosti, zpevnění se ve svém zdravém středu, ze kterého můžeme ke všemu přistupovat lépe, než s pozice chaosu, musení a bolesti. Nejde ale jen o teoretické pochopení – ty podstatné změny se dějí v klidu, přímým osobním prožitím, za hranicí slov.

Pozvání platí pro všechny, kteří touží žít i v jiných možnostech naší reality, kteří jsou připraveni ke zvědomování si moudrosti v sobě a kteří se rádi setkávají se stejně naladěnou komunitou.

<b>Živé Posezení v Tichu</b> <small><br /> <b>Doba trvání:</b> 15 minut <br /><b>Cena:</b> 500 Kč/osobu (20 €)

Setkání v Tichu obvykle navazuje na předchozí živou besedu. Je pro ty, kteří chtějí jít za hranici slov a jen v klidu pobýt v tichu a čisté přítomnosti, s podporou harmonizujícího působení. Setkání probíhá bez otázek a odpovědí.

<b>Živé Boží otisky</b> <small><br /> <b>Doba trvání:</b> 1,5 hodiny <br /><b>Cena:</b> 1800 Kč/osobu (72 €)

Unikátní model setkávání je určen všem, kteří již nehledají odpovědi na otázky každodenních událostí, nesnaží se uchopit běh každodenního života vlastní myslí, ať už se manifestuje v onom okamžiku jakkoli.

Je pro všechny, kteří jsou ochotni překročit práh každodenní zvědavosti a touží se ponořit do větší hloubky Božské podstaty a tedy i té vlastní.

Setkání může probíhat různorodou formou, ať už bytím v Tichu, při provázení mým slovem nebo sdílením, či společnou debatou v různorodém a neplánovaném rytmu a budeme se při něm dotýkat veškerých hlubších stupňů vědomostí, bez ohledu na jejich pochopení myslí.
Celé setkání je podpořeno intenzivním harmonizačním procesem, který bude probíhat naplno po celou dobu besedy.

Pozvání tak platí pro všechny, kteří touží začít dotýkat se i jiných, ještě nepoznaných úrovní reality, pro všechny, kteří jsou připraveni k zvědomování si božích otisků v sobě.
Těšíme se na všechny odvážné, kteří jsou připraveni nasměrovat svoji pozornost dále, než ke strachu a utrpení.

<b>Živé Setkávání v božství</b> <small><br /> <b>Doba trvání:</b> 1 hodina <br /><b>Cena:</b> 1500 Kč/osobu (60 €)

Nový model setkávání v energii Božství je určen všem, kteří chtějí jít dál v upevnění, podpoře a poznávání stavu čistého bytí a nepotřebují již řešit osobní otázky a témata.

Na této besedě nejsou povoleny dotazy osobního charakteru a prosby o doporučení k řešení čehokoliv, ale jsou možné pouze dotazy, diskuse a sdílení na téma Božství a hlubších principů.
K těmto dotazům lze přistoupit, pokud harmonicky samy vyvstanou, bez záměru ptát se.

Setkání je zaměřeno hlavně na bytí v hlubší harmonické energii, kde se občasné harmonické povídání bude střídat s momenty Ticha.

Reagujeme tímto na vaše prosby jít v besedách dál a současně tímto nabízíme alternativu původně zamýšlených Otisků pro pokročilé, ale v novém konceptu výše popsaném, který prosíme berte v úvahu při volbě besedy a na besedě pak dodržujte. Beseda je vhodná pro návštěvníky dosavadních ostatních besed, kteří rádi chodí na setkání, ale na nic se nepotřebují ptát.

<b>Živá Vědomá setkávání se Soňou za působení Jiřího Ledvinky</b> <small><br /> <b>Doba trvání:</b> 2 hodiny <br /><b>Cena:</b> 900 Kč/osobu (36 €)

V intenzivní době intenzivního dění hledáme všichni způsoby, jak vytrvat a nenechat se stáhnout přemírou různorodých informací, jak se vyznat sami v sobě, jak být užitečnou a hlavně spokojenou částí jednoho Celku.

Díky tomu se nám dostává i velké podpory a vedení, jak jednoduše opět nabýt svého Vědomí, které tu však s námi vždy bylo a pouze se mu nedostávalo zasloužené pozornosti.
Autentická setkávání formou společného sdílení nám umožní posun na další úroveň bytí, úroveň, kde se snadněji odpojujeme od veškerého emocionálního a informačního balastu a strachů, jednoduše a v přirozenosti a můžeme směřovat tam, odkud pocházíme.
Záměrem je tak tvořit nové silné společenství vědomých a pevných bytostí a ukončovat tak potíže každého z vás, a tedy i lidstva zároveň.

Těmito setkáními vás bude provázet na místě Soňa Šťastná ve spolupráci s Jiřím Ledvinkou, který, ač fyzicky nepřítomný, s námi bude též v úzkém spojení a jako vždy ve velmi přítomném stavu, aby celý proces podpořil.

Při tomto setkávání se bude i nadále odehrávat naplno božský proces, do kterého však takto může vstoupit v kratším čase době stále více lidí. Setkání je doporučeno těm, kteří už mají zkušenost s Jiřího poselstvím, aby tak ukotvili a posílili to, co bylo zažehnuto, není to však zásadní podmínkou.Těšíme se tak na všechny odvážné, kteří jsou připraveni nasměrovat svoji pozornost dále, než ke strachu a utrpení.

<b>Živé Setkání přátel Jiřího Ledvinky se Soňou a Tomášem</b> <small><br /> <b>Doba trvání:</b> 2 hodiny <br /><b>Cena:</b> 400 Kč/osobu (16 €)

Reagujeme na Vaše přání a potřebu setkávání se, sdílení a podpory v běhu všedních dní, aby vše, co víme od Jiřího, mohlo být žito a bylo podpořeno i navenek.

Každé cca 3 týdny bude probíhat pravidelné komunitní setkání přátel Jiřího Ledvinky, moderované Soňou Šťastnou a Tomášem Ondrákem (bez přímé účasti Jiřího, ale v jeho duchu). Zveme vás tedy do kruhu stejně naladěných bytostí, které si při setkání mohou pomoci vzájemným sdílením dobrých zkušeností, podporou svých nastavení a plánů, výměnou kontaktů a spoluprací nebo jen spočinutím a harmonizací v klidu příjemného prostředí a stejně naladěné skupiny.
To je hlavní cíl těchto setkání: upevnit, že tu největší sílu, štěstí, intuici, harmonii, svobodu a další dary, máme všichni nejblíže v sobě.

Každé ze setkání bude pružně reflektovat realitu a potřeby skupiny, která se zrovna sejde a atmosféru témat, která budou zrovna aktuální.

Počet lidí je omezen na max. 50 osob a skupina je otevřená – pokud tedy nemůžete některé z pravidelných setkání přijít, nevadí, tematicky na sebe nenavazují a tak se ke skupině může připojit vždy ten, kdo cítí potřebu setkávání.

Online besedy

<b>Online Beseda s Jiřím Ledvinkou</b> <small><br /> <b>Doba trvání:</b> 1,5 hodiny <br /><b>Cena:</b> 1500 Kč/osobu (62 €)

Online setkání přes platformu Zoom probíhá formou otázek a odpovědí, ale může mít také formu debaty a sdílení nebo chvil v tichu a prostém bytí. Celé setkání je podpořeno intenzivním harmonizačním procesem, který bude probíhat naplno po celou dobu besedy.

Během besedy se můžeme dotknout různých životních témat, konkrétních situací i principiálních otázek o našem světě, společnosti, vztazích, vnímání a rozhodování.

Jiřího reakce a odpovědi jsou vždy individuální, přesně na míru danému člověku a aktuální situaci. Cílem je upevnění toho dobrého a vědomého v lidské bytosti, zpevnění se ve svém zdravém středu, ze kterého můžeme ke všemu přistupovat lépe, než s pozice chaosu, musení a bolesti. Nejde ale jen o teoretické pochopení – ty podstatné změny se dějí v klidu, přímým osobním prožitím, za hranicí slov.

Pozvání platí pro všechny, kteří touží žít i v jiných možnostech naší reality, kteří jsou připraveni ke zvědomování si moudrosti v sobě a kteří se rádi setkávají se stejně naladěnou komunitou.

<b>Online Posezení v Tichu</b> <small><br /> <b>Doba trvání:</b> 15 minut <br /><b>Cena:</b> 500 Kč/osobu (20 €)

Online Setkání v Tichu probíhá přes platformu Zoom a je pro ty, kteří chtějí jít za hranici slov a jen v klidu pobýt v tichu a čisté přítomnosti, s podporou harmonizujícího působení. Setkání probíhá bez otázek a odpovědí.

<b>Online Boží otisky</b> <small><br /> <b>Doba trvání:</b> 1,5 hodiny <br /><b>Cena:</b> 1600 Kč/osobu (65 €)

Při online setkáních skrze vysílání na Zoomu se mohu setkat i s těmi, kteří se z důvodů vzdálenosti, kapacit  nebo času nemohou dostat na reálná setkání.

Unikátní model setkávání je určen všem, kteří již nehledají odpovědi na otázky každodenních událostí, nesnaží se uchopit běh každodenního života vlastní myslí, ať už se manifestuje v onom okamžiku jakkoli. Je pro všechny, kteří jsou ochotni překročit práh každodenní zvědavosti a touží se ponořit do větší hloubky Božské podstaty a tedy i té vlastní.

Vaše dotazy, reakce na ně a působení na dálku bude probíhat intenzivněji a to podstatné se může dít i skrze provázení slovy, ale i za hranicí slov. Budeme se při tom dotýkat veškerých hlubších stupňů vědomostí, bez ohledu na jejich pochopení myslí. Množství dotazů a dynamika besedy se liší podle počtu účastníků, proto nemůžeme zaručit, že se v pořadí dostane na všechny dotazy – setkání je ale o společné energii, působení za slovy a společných tématech, na která se zeptá i někdo jiný.
Celé setkání je podpořeno intenzivním harmonizačním procesem, který bude probíhat naplno po celou dobu besedy.

Pro působení není důležité, jestli jste ve vzdálenosti několika metrů v sále, doma u svých počítačů nebo dokonce v jiné zemi.

Pozvání tak platí pro všechny, kteří touží začít dotýkat se i jiných, ještě nepoznaných úrovní reality, pro všechny, kteří jsou připraveni k zvědomování si božích otisků v sobě.

Těšíme se na všechny odvážné, kteří jsou připraveni nasměrovat svoji pozornost dále, než ke strachu a utrpení.

<b>Online Setkávání v božství</b> <small><br /> <b>Doba trvání:</b> 1 hodina <br /><b>Cena:</b> 1300 Kč/osobu (53 €)

Nový model setkávání v energii Božství je určen všem, kteří chtějí jít dál v upevnění, podpoře a poznávání stavu čistého bytí a nepotřebují již řešit osobní otázky a témata.

Na této besedě nejsou povoleny dotazy osobního charakteru a prosby o doporučení k řešení čehokoliv, ale jsou možné pouze dotazy, diskuse a sdílení na téma Božství a hlubších principů.
K těmto dotazům lze přistoupit, pokud harmonicky samy vyvstanou, bez záměru ptát se.

Setkání je zaměřeno hlavně na bytí v hlubší harmonické energii, kde se občasné harmonické povídání bude střídat s momenty Ticha.

Pro působení není důležité, jestli jste ve vzdálenosti několika metrů v sále, doma u svých počítačů nebo dokonce v jiné zemi.

Reagujeme tímto na vaše prosby jít v besedách dál a současně tímto nabízíme alternativu původně zamýšlených Otisků pro pokročilé, ale v novém konceptu výše popsaném, který prosíme berte v úvahu při volbě besedy a na besedě pak dodržujte. Beseda je vhodná pro návštěvníky dosavadních ostatních besed, kteří rádi chodí na setkání, ale na nic se nepotřebují ptát.

Nabídku a objednávky aktuálně otevřených besed naleznete v sekci Akce.

Nadcházející akce:

Online Boží Otisky
8.12.2022 od 19h

Popis: Unikátní model setkávání je určen všem, kteří již nehledají odpovědi na otázky každodenních událostí, ale touží se ponořit do větší hloubky Božské podstaty, a tedy i té vlastní. Vaše dotazy, reakce na ně a působení na dálku, bude probíhat intenzivněji a to podstatné se může dít nejen skrze slovní odpovědi, ale hlavně za hranicí slov.

Kdy: Ve čtvrtek 8.12.2022 od 19:00 do 20:30
Kde: Online – Zoom

Přihlašování: Otevřeno
Cena: 1200 Kč (49 €) / osobu

Online Harmonizační Otisky v Tichu
15.12.2022 od 19h

Popis: Zveme vás na další z řady pravidelných krátkých, ale intenzivních setkání v tichu a čistém bytí s Jiřím Ledvinkou. Toto setkání probíhá bez možnosti dotazů a bez záznamu.

Kdy: Ve čtvrtek 15.12.2022 od 19:00 do 19:15
Kde: Online – Zoom

Přihlašování: Otevřeno
Cena: 500 Kč (20 €) / osobu

Rozhovory a články: