Konzultace

Nabízíme vám možnost využít individuálních konzultací pod záštitou Naděje člověka.

Konzultace nebudou probíhat osobně s Jiřím, ale s vybranými konzultanty a terapeuty, kteří se vám budou věnovat individuálně.

Forma konzultací je online a objednání probíhá přes formulář pod profilem každého konzultanta.
Po vyplnění formuláře a výběru preferované délky trvání konzultace Vám přijdou všechny potřebné informace na e-mail.
I opakované konzultace je potřeba provést opět stejným způsobem přes formulář na této stránce.

Mgr. Klára Hrabalová

Terapeutka, arteterapeutka a konzultantka

Pracuje přes 15 let s lidmi a dovede jít do hloubky skrytých příčin. Vede své klienty přímo k řešení
a nezůstává jen na povrchu.
Pomáhá tak k trvalým výsledkům a harmonickému životu, který chcete žít.

Specializuje se na konzultace, poradenství a terapie v oblasti mezilidských vztahů, vztahů v rodinách, práce s dětmi, komunikace mezi rodiči a dětmi a komunikace mezi partnery navzájem.

Pro práci s dětmi, které někdy neumějí popsat, co se přesně děje, i když to vnímají lépe, než dospělí, používá arteterapeutické metody a citlivé lidské přístupy. Dovede velmi rychle vycítit skrytou příčinu problému a rozpoznat a pojmenovat bloky, které brání člověku na jeho cestě a pomáhá mu je překonat.

Vystudovala Ergoterapii na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy a další specializované psychoterapeutické vzdělávání. Specializuje se na terapeutickou a poradenskou činnost. Ve své praxi se setkala s autistickými dětmi v mateřských školkách, s osobami s postižením, s psychiatrickými pacienty a supervizí na tísňové lince pro seniory.
U individuálních klientů pracuje do hloubky se vztahovou problematikou a nalezením sama sebe.

Prošla také zkušenosti z profesionálního obchodního, zdravotnického a farmaceutického prostředí a má díky tomu vhled i do fungování top společností na trhu a také do toho, jak práce ovlivňuje duševní zdraví, integritu a vztahy člověka. Je zde tedy také pro klienty z medicínského prostředí.

Pro zájemce organizuje i semináře, arteterapeutické a rodinné workshopy.

Libuše Tomanová

Žena, kterou baví sebereflexe, hluboké rozhovory, oblast profesionálního pomáhání, osobní a duchovní rozvoj. Nabízí osobní konzultace a týmové i individuální supervize pro pomáhající profesionály (sociální pracovníky, terapeuty, učitele, zdravotníky…)

Vystudovala sociální práci, absolvovala psychoterapeutický, supervizní a koučovací výcvik. Konzultační činnosti se věnuje 17 let, zaměřuje se na osobní a profesní rozvoj, výchovu a rodičovství. Posledních 10 let se specializuje na podporu pomáhajících profesionálů, kterým poskytuje supervize. Pracuje se skupinami, jednotlivci, týmy, ve firmách, organizacích i mimo ně.

Základem její práce je lidský, partnerský a respektující přístup – setkání člověka s člověkem, bez hodnocení a v přijetí. V rámci konzultací poskytuje otevřený a bezpečný prostor, ve kterém se klient může zastavit, rozhlédnout a nalézt odpovědi na své otázky, naučit se používat svůj vnitřní kompas, získat nový úhel pohledu a poznat, kdo skutečně je.

Při setkání můžete očekávat její plnou pozornost a velmi podnětný rozhovor věnovaný vám a vaší situaci. Společně poznáte vaše možnosti a zdroje s cílem nalézt reálné řešení, ve kterém se budete cítit dobře. Vrací tak lidi k sobě, k tomu, co doopravdy chtějí. A společně pomáhá najít, jak se k tomu dostat.

Tomáš Ondrák

Konzultant, kouč a terapeut

Při své práci nabízí bezpečné prostředí pro otevření tématu a schopnost pojmenovat skryté příčiny. Pracuje s člověkem jako s celkem a dovede, díky svému přehledu a schopnosti nacítit se, vnímat vnější i vnitřní věci, které s tématem souvisí.

Specializuje se na konzultace v oblasti bloků a traumat z dětství, práci s vlastními hranicemi,  komunikační dovednosti a vztahová témata.

Pracuje s dospělými i s dětmi a dovede rozklíčovat a pojmenovat komplexní situace v rodinách klientů a pomáhá jim najít potřebnou harmonii a klid. Pomáhá se vztahy mezi partnery navzájem i mezi rodiči a dětmi.

Díky bohatým pracovním zkušenostem dovede pomoci i v oblasti pracovních témat a syndromu vyhoření.

Vystudoval Koučování s využitím terapeutických přístupů na Vysoké škole aplikované psychologie, řadu tematických seminářů na Pražské vysoké škole psychosociálních studií a v současnosti je v Psychoterapeutickém výcviku ve skupinové dynamické psychoterapii. Přes 15 let pracoval v mezinárodních i českých firmách, v oblasti personalistiky, výroby, projektového a procesního managementu. Třetím rokem se navíc věnuje školením pro firmy v oblasti emoční inteligence, konstruktivní komunikace a typologie osobnosti, kde předává své zkušenosti z vedení týmů a spojuje psychologické znalosti se zkušenostmi z firemního prostředí. Posledních 6 let se věnuje svým individuálním klientům a pomáhá jim žít šťastnější a harmoničtější život a vztahy.

Pro zájemce organizuje přednášky, kurzy a školení zaměřené na vztahy, sebepoznání a funkční komunikaci.

Nadcházející akce:

Víkendový workshop pro podnikatele a začínající podnikatele s Jiřím Ledvinkou a hosty
Hotel Naháč Chocerady 9-10.3.2024

Popis: Zveme vás na dvoudenní víkendový workshop s Jiřím Ledvinkou, Tomášem Ondrákem a hosty, kde se společně budeme věnovat hlavním bodům a oblastem, které řešíte, jako začínající, či již stávající podnikatelé.

Kdy: od soboty 9.3.2024 10:00 do neděle 10.3.2024 17:00
Kde: hotel Naháč Chocerady

Přihlašování: Otevřeno
Cena: 16 500 Kč (674 €) / osobu

Setkání podnikatelů a budoucích podnikatelů
Brno 19.3.2024 od 16:00

Popis: Setkání pro podnikatele, začínající podnikatele nebo ty, kteří chtějí začít podnikat. První z akcí, workshopů a setkávání na téma podnikání, samostatnosti a spolupráce v rámci komunity. Přijďte si pro inspiraci nebo sdílení svých aktivit.

Kdy: V úterý 19.3.2024 od 16:00 do 19:00
Kde: Brno – naživo

Přihlašování: Otevřeno
Cena: 300 Kč (13 €) / osobu

Živé setkání s Jiřím Ledvinkou
Blansko 25.3.2024 od 14:00

Popis: Seminář bez programu s Jiřím Ledvinkou, kde bude prostor na sdílení, otázky, odpovědi a hlavně nenucené harmonizující prostředí.

Kdy: V pondělí 25.3.2024 od 14:00 do 17:00
Kde: Blansko – naživo

Přihlašování: Otevřeno
Cena: 2900 Kč (121 €) / osobu

Rozhovory a články: