Služby

Pořádám přednášky a besedy všude po ČR a SR a také online, vystupuji v různých médiích a přispívám do časopisů. Více o plánovaných nebo proběhlých akcích najdete nahoře na stránce v menu pod odkazem „Akce“ nebo „Média„.

Individuální konzultace a harmonizace (ani po telefonu) NEPOSKYTUJI.

Besedy a setkávání jsou přístupné od 10 let věku.

 

Harmonizační besedy

Jedná se o autentická setkávání s vámi, v reálném světě, která probíhají formou dotazů a diskuzí na témata nejen z duchovní oblasti, ale i z oblasti našeho každodenního života. Veškerá vysvětlení doprovází vhled do dané problematiky. Jedná se tak o jedinečný proces odpovědí z místa „tady a teď“.

Unikátnost harmonizačních besed spočívá hlavně v harmonizačním procesu, který je nedílnou součástí těchto setkávání, a který bude nově naplno probíhat v průběhu besedy vždy tak, jak to přítomná skupina bude potřebovat. Jinak řečeno, tyto procesy se budou odvíjet od charakteru a potřeb lidí, kteří se zrovna sejdou, tak, aby měl každý možnost spočinout ve svém Bytí takovým způsobem, jakým je tomu v danou chvíli potřeba.

Tím, že tento proces již neprobíhá pouze sezením v tichu v závěru besedy, jako dříve, ale i v průběhu jejího trvání, jsou tato setkání skutečně silným a naplňujícím prožitkem, který lze pouze z mála zachytit slovy.

Doporučujeme přijít s uvolněnou myslí a otevřeným srdcem a nechat Božství pracovat v radosti na celkové harmonii vaší bytosti.

Celé setkání trvá 1,5 hodiny.

Online harmonizační besedy

Při online setkáních skrze vysílání na Youtube se mohu setkat i s těmi, kteří se z důvodů vzdálenosti, kapacit  nebo času nemohou dostat na reálná setkání. Mohu vám tedy i touto cestou odpovídat na nejčastější dotazy a hovořit o tématech, která jsou aktuální. Své dotazy můžete psát do online chatu, který bude v čase vysílání aktivní na stránce s vysíláním. I když není možné odpovědět na všechny dotazy, i online beseda nabízí možnost spojit se sami se sebou, v chráněné a vnímatelné atmosféře Boží přítomnosti.

Unikátnost této besedy spočívá i v harmonizačním procesu na dálku, který je nedílnou součástí těchto setkávání, a který bude nově naplno probíhat v průběhu besedy vždy tak, jak to připojená skupina bude potřebovat. Jinak řečeno, tyto procesy se budou odvíjet od charakteru a potřeb lidí, kteří se zrovna sejdou, tak, aby měl každý možnost spočinout ve svém Bytí takovým způsobem, jakým je tomu v danou chvíli potřeba. Pro působení není důležité, jestli jste ve vzdálenosti několika metrů v sále, doma u svých počítačů nebo dokonce v jiné zemi.

Pokud není žádná aktivní online beseda vypsaná, nepřihlašujte se, prosím, bez objednávkového formuláře ani neposílejte platby a vyčkejte na další otevřený termín.

Celé setkání trvá 1 hodinu.

Boží otisky

Unikátní model setkávání je určen všem, kteří již nehledají odpovědi na otázky každodenních událostí, nesnaží se uchopit běh každodenního života vlastní myslí, ať už se manifestuje v onom okamžiku jakkoli.

Je pro všechny, kteří jsou ochotni překročit práh každodenní zvědavosti a touží se ponořit do větší hloubky Božské podstaty, a tedy i té vlastní.

Setkání může probíhat různorodou formou, ať už bytím v Tichu, při provázení mým slovem nebo sdílením, či společnou debatou v různorodém a neplánovaném rytmu a budeme se při něm dotýkat veškerých hlubších stupňů vědomostí, bez ohledu na jejich pochopení myslí.
Celé setkání bude i nadále podpořeno harmonizačním procesem, který bude probíhat naplno po celou dobu besedy.

Pozvání tak platí pro všechny, kteří touží začít dotýkat se i jiných, ještě nepoznaných úrovní reality, pro všechny, kteří jsou připraveni k zvědomování si božích otisků v sobě.
Těšíme se na všechny odvážné, kteří jsou připraveni nasměrovat svoji pozornost dále, než ke strachu a utrpení.

Celé setkání trvá 1 hodinu.

Online Boží otisky

Při online setkáních skrze vysílání na Youtube se mohu setkat i s těmi, kteří se z důvodů vzdálenosti, kapacit  nebo času nemohou dostat na reálná setkání.

Unikátní model setkávání je určen všem, kteří již nehledají odpovědi na otázky každodenních událostí, nesnaží se uchopit běh každodenního života vlastní myslí, ať už se manifestuje v onom okamžiku jakkoli. Je pro všechny, kteří jsou ochotni překročit práh každodenní zvědavosti a touží se ponořit do větší hloubky Božské podstaty, a tedy i té vlastní.

Vaše dotazy, reakce na ně a působení na dálku bude probíhat intenzivněji a to podstatné se může dít i skrze provázení slovy, ale i za hranicí slov. Budeme se při tom dotýkat veškerých hlubších stupňů vědomostí, bez ohledu na jejich pochopení myslí.
Celé setkání bude i nadále podpořeno harmonizačním procesem, který bude probíhat naplno po celou dobu besedy.

Pro působení není důležité, jestli jste ve vzdálenosti několika metrů v sále, doma u svých počítačů nebo dokonce v jiné zemi.

Pozvání tak platí pro všechny, kteří touží začít dotýkat se i jiných, ještě nepoznaných úrovní reality, pro všechny, kteří jsou připraveni k zvědomování si božích otisků v sobě.

Těšíme se na všechny odvážné, kteří jsou připraveni nasměrovat svoji pozornost dále, než ke strachu a utrpení.

Celé setkání trvá 1 hodinu.

Online Boží otisky pro pokročilé

Nový koncept setkání je určen pro ty, kteří již mají předchozí zkušenost s Jiřího cestou, Otisky, Besedami, či Tichem.

Počet účastníků je omezen na cca 70 lidí. Konzultační způsob práce vyžaduje nezahlcení dotazy, ale prostor pro individuální práci i v rámci uzavřené skupiny.

Smyslem setkání bude hlubší působení a možnost odstranit bloky na cestě k sobě samým. Součástí setkání bude sice opět chat a možnost dotazů, ale ne pro povídání o běžných každodenních tématech. Energetická práce za slovy bude zaměřená na odstranění bloků, které zdržují člověka na jeho cestě k sobě samému a k uvědomění si spojení s Bohem.

Setkání je tak určeno pro ty, kteří chápou principy, nemají možnost individuálních konzultací a zároveň touží po dalším vývoji. Nečekejte tedy odpovědi, zda jít „doleva nebo doprava“ ani nečekejte sezení pouze v tichu a zázračné fenomény, ale hlubší pohled z Boží podstaty na dané téma, sdělené slovy a podporu cíleným energetickým působením..

Celé setkání trvá 1 hodinu.

Online Harmonizační Otisky v Tichu

Nový koncept krátkých, ale intenzivních setkání v tichu a čistém bytí s Jiřím Ledvinkou.
Online setkání bez chatu a povídání, pouze bytí v harmonizačním působení.

Slovy Otce: Pro ty, kdo chtějí zažít jen boží pohlazení beze slov.

Celé setkání trvá 15 minut.

Vědomá setkávání se Soňou za působení Jiřího Ledvinky

V intenzivní době intenzivního dění hledáme všichni způsoby, jak vytrvat a nenechat se stáhnout přemírou různorodých informací, jak se vyznat sami v sobě, jak být užitečnou a hlavně spokojenou částí jednoho Celku.

Díky tomu se nám dostává i velké podpory a vedení, jak jednoduše opět nabýt svého Vědomí, které tu však s námi vždy bylo a pouze se mu nedostávalo zasloužené pozornosti.
Autentická setkávání formou společného sdílení nám umožní posun na další úroveň bytí, úroveň, kde se snadněji odpojujeme od veškerého emocionálního a informačního balastu a strachů, jednoduše a v přirozenosti a můžeme směřovat tam, odkud pocházíme.
Záměrem je tak tvořit nové silné společenství vědomých a pevných bytostí a ukončovat tak potíže každého z vás, a tedy i lidstva zároveň.

Těmito setkáními vás bude provázet na místě Soňa Šťastná ve spolupráci s Jiřím Ledvinkou, který, ač fyzicky nepřítomný, s námi bude též v úzkém spojení a jako vždy ve velmi přítomném stavu, aby celý proces podpořil.

Při tomto setkávání se bude i nadále odehrávat naplno božský proces, do kterého však takto může vstoupit v kratším čase době stále více lidí. Setkání je doporučeno těm, kteří už mají zkušenost s Jiřího poselstvím, aby tak ukotvili a posílili to, co bylo zažehnuto, není to však zásadní podmínkou.Těšíme se tak na všechny odvážné, kteří jsou připraveni nasměrovat svoji pozornost dále, než ke strachu a utrpení.

Celé setkání trvá 2 hodiny.

Online Vědomá setkávání se Soňou za působení Jiřího Ledvinky

Online forma setkání a besedy se Soňou Šťastnou.

V intenzivní době intenzivního dění hledáme všichni způsoby, jak vytrvat a nenechat se stáhnout přemírou různorodých informací, jak se vyznat sami v sobě, jak být užitečnou a hlavně spokojenou částí jednoho Celku.

Díky tomu se nám dostává i velké podpory a vedení, jak jednoduše opět nabýt svého Vědomí, které tu však s námi vždy bylo a pouze se mu nedostávalo zasloužené pozornosti.
Autentická setkávání formou společného sdílení nám umožní posun na další úroveň bytí, úroveň, kde se snadněji odpojujeme od veškerého emocionálního a informačního balastu a strachů, jednoduše a v přirozenosti a můžeme směřovat tam, odkud pocházíme.
Záměrem je tak tvořit nové silné společenství vědomých a pevných bytostí a ukončovat tak potíže každého z vás, a tedy i lidstva zároveň.

Těmito setkáními vás bude provázet na místě Soňa Šťastná ve spolupráci s Jiřím Ledvinkou, který, ač fyzicky nepřítomný, s námi bude též v úzkém spojení a jako vždy ve velmi přítomném stavu, aby celý proces podpořil.

Při tomto setkávání se bude i nadále odehrávat naplno božský proces, do kterého však takto může vstoupit v kratším čase době stále více lidí. Setkání je doporučeno těm, kteří už mají zkušenost s Jiřího poselstvím, aby tak ukotvili a posílili to, co bylo zažehnuto, není to však zásadní podmínkou.Těšíme se tak na všechny odvážné, kteří jsou připraveni nasměrovat svoji pozornost dále, než ke strachu a utrpení.

Celé setkání trvá 1,5 hodiny.