Offre

J´organise les discours et discussions partout en République tchèque et slovaque et aussi en ligne. Je discute dans des médias différents et je publie dans les magazines. Vous trouverez plus d´informations des événements envisagés ou passés dans le Menu sur le lien „Evénements“ ou „Discussions et articles“.

JE N´OFFRE PAS de consultations individuelles (ni par téléphone ni en ligne).

Les discussions et rencontres sont accessibles aux personnes de plus de 10 ans.

Les prix incluent la TVA.

Živé besedy

<b>Empreintes du Dieu en direct</b> <small><br /> <b>Durée:</b> 1 heure <br /><b>Prix:</b> 1800 CZK / personne (71 €)

La forme unique des rencontres est destinée à ceux qui ne cherchent plus les réponses aux questions concernant des événements quotidiens, qui ne s´efforcent pas à saisir le cours de la vie quotidienne par l´esprit, par la raison quel que soit sa manifestation au moment donné.

Elle est pour tous qui sont prêts à franchir le seuil de la curiosité ordinaire et qui désirent plonger dans la plus grande profondeur de la Substance divine et alors dans celle de soi-même.

La rencontre peut se réaliser sous forme diverse que se soit l´être dans le Silence, accompagné de ma parole ou en partageant, soit une discussion commune dont le rythme se déroule sans envisager un plan détaillé. On touchera tous les degrés profonds de l´esprit, sans égard à la compréhensions par la raison.

La rencontre sera, comme d´habitude, renforcée par le processus d´harmonisation qui se passe pendant toute la discussion.

L´invitation est offerte à tous qui désirent commencer à toucher des autres niveaux de la réalité, niveaux encore inconnus, à tous qui sont prêts à se rendre compte des empreintes de Dieu à l´intérieur de soi-même. Nous attendons avec joie tous les courageux qui sont prêts à concentrer leur attention plus loin que sur la peur et la souffrance.

<b>Živá Vědomá setkávání se Soňou za působení Jiřího Ledvinky</b> <small><br /> <b>Durée:</b> 2 heure <br /><b>Prix:</b> 900 CZK / personne (35 €)

V intenzivní době intenzivního dění hledáme všichni způsoby, jak vytrvat a nenechat se stáhnout přemírou různorodých informací, jak se vyznat sami v sobě, jak být užitečnou a hlavně spokojenou částí jednoho Celku.

Díky tomu se nám dostává i velké podpory a vedení, jak jednoduše opět nabýt svého Vědomí, které tu však s námi vždy bylo a pouze se mu nedostávalo zasloužené pozornosti.
Autentická setkávání formou společného sdílení nám umožní posun na další úroveň bytí, úroveň, kde se snadněji odpojujeme od veškerého emocionálního a informačního balastu a strachů, jednoduše a v přirozenosti a můžeme směřovat tam, odkud pocházíme.
Záměrem je tak tvořit nové silné společenství vědomých a pevných bytostí a ukončovat tak potíže každého z vás, a tedy i lidstva zároveň.

Těmito setkáními vás bude provázet na místě Soňa Šťastná ve spolupráci s Jiřím Ledvinkou, který, ač fyzicky nepřítomný, s námi bude též v úzkém spojení a jako vždy ve velmi přítomném stavu, aby celý proces podpořil.

Při tomto setkávání se bude i nadále odehrávat naplno božský proces, do kterého však takto může vstoupit v kratším čase době stále více lidí. Setkání je doporučeno těm, kteří už mají zkušenost s Jiřího poselstvím, aby tak ukotvili a posílili to, co bylo zažehnuto, není to však zásadní podmínkou.Těšíme se tak na všechny odvážné, kteří jsou připraveni nasměrovat svoji pozornost dále, než ke strachu a utrpení.

Online besedy

<b>Empreintes du Dieu en ligne</b> <small><br /> <b>Durée:</b> 1 heure <br /><b>Prix:</b> 1600 CZK/personne (63 €)

Lors de réunions en ligne via la diffusion Zoom, je peux également rencontrer ceux qui, en raison de la distance, de la capacité ou du temps, ne peuvent pas se rendre à de vraies réunions.

La forme unique des rencontres est destinée à ceux qui ne cherchent plus les réponses aux questions concernant des événements quotidiens, qui ne s´efforcent pas à saisir le cours de la vie quotidienne par l´esprit, par la raison quel que soit sa manifestation au moment donné.

Elle est pour tous qui sont prêts à franchir le seuil de la curiosité ordinaire et qui désirent plonger dans la plus grande profondeur de la Substance divine et alors dans celle de soi-même.

La rencontre peut se réaliser sous forme diverse que se soit l´être dans le Silence, accompagné de ma parole ou en partageant, soit une discussion commune dont le rythme se déroule sans envisager un plan détaillé. On touchera tous les degrés profonds de l´esprit, sans égard à la compréhensions par la raison.

La rencontre sera, comme d´habitude, renforcée par le processus d´harmonisation qui se passe pendant toute la discussion.

Peu importe que vous soyez à quelques mètres dans une salle de conférence, chez vous devant votre ordinateur, ou même dans un autre pays.

L´invitation est offerte à tous qui désirent commencer à toucher des autres niveaux de la réalité, niveaux encore inconnus, à tous qui sont prêts à se rendre compte des empreintes de Dieu à l´intérieur de soi-même. Nous attendons avec joie tous les courageux qui sont prêts à concentrer leur attention plus loin que sur la peur et la souffrance.

<b>Online Boží otisky pro pokročilé</b> <small><br /> <b>Durée:</b> 1 heure <br /><b>Prix:</b> 500 CZK / personne (20 €)

Nový koncept setkání je určen pro ty, kteří již mají předchozí zkušenost s Jiřího cestou, Otisky, Besedami, či Tichem.

Počet účastníků je omezen na cca 70 lidí. Konzultační způsob práce vyžaduje nezahlcení dotazy, ale prostor pro individuální práci i v rámci uzavřené skupiny.

Smyslem setkání bude hlubší působení a možnost odstranit bloky na cestě k sobě samým. Součástí setkání bude sice opět chat a možnost dotazů, ale ne pro povídání o běžných každodenních tématech. Energetická práce za slovy bude zaměřená na odstranění bloků, které zdržují člověka na jeho cestě k sobě samému a k uvědomění si spojení s Bohem.

Setkání je tak určeno pro ty, kteří chápou principy, nemají možnost individuálních konzultací a zároveň touží po dalším vývoji. Nečekejte tedy odpovědi, zda jít „doleva nebo doprava“ ani nečekejte sezení pouze v tichu a zázračné fenomény, ale hlubší pohled z Boží podstaty na dané téma, sdělené slovy a podporu cíleným energetickým působením..

<b>Online Harmonizační Otisky v Tichu</b> <small><br /> <b>Durée:</b> 15 minutes <br /><b>Prix:</b> 500 CZK / personne (20 €)

Nový koncept krátkých, ale intenzivních setkání v tichu a čistém bytí s Jiřím Ledvinkou.
Online setkání bez chatu a povídání, pouze bytí v harmonizačním působení.

Slovy Otce: Pro ty, kdo chtějí zažít jen boží pohlazení beze slov.

<b>Online Vědomá setkávání se Soňou za působení Jiřího Ledvinky</b> <small><br /> <b>Durée:</b> 1,5 heure <br /><b>Prix:</b> 700 CZK / personne (28 €)

Online forma setkání a besedy se Soňou Šťastnou.

V intenzivní době intenzivního dění hledáme všichni způsoby, jak vytrvat a nenechat se stáhnout přemírou různorodých informací, jak se vyznat sami v sobě, jak být užitečnou a hlavně spokojenou částí jednoho Celku.

Díky tomu se nám dostává i velké podpory a vedení, jak jednoduše opět nabýt svého Vědomí, které tu však s námi vždy bylo a pouze se mu nedostávalo zasloužené pozornosti.
Autentická setkávání formou společného sdílení nám umožní posun na další úroveň bytí, úroveň, kde se snadněji odpojujeme od veškerého emocionálního a informačního balastu a strachů, jednoduše a v přirozenosti a můžeme směřovat tam, odkud pocházíme.
Záměrem je tak tvořit nové silné společenství vědomých a pevných bytostí a ukončovat tak potíže každého z vás, a tedy i lidstva zároveň.

Těmito setkáními vás bude provázet na místě Soňa Šťastná ve spolupráci s Jiřím Ledvinkou, který, ač fyzicky nepřítomný, s námi bude též v úzkém spojení a jako vždy ve velmi přítomném stavu, aby celý proces podpořil.

Při tomto setkávání se bude i nadále odehrávat naplno božský proces, do kterého však takto může vstoupit v kratším čase době stále více lidí. Setkání je doporučeno těm, kteří už mají zkušenost s Jiřího poselstvím, aby tak ukotvili a posílili to, co bylo zažehnuto, není to však zásadní podmínkou.Těšíme se tak na všechny odvážné, kteří jsou připraveni nasměrovat svoji pozornost dále, než ke strachu a utrpení.

Nabídku a objednávky aktuálně otevřených besed naleznete v sekci Akce.